1. Porovnajte politický systém a systém fungovania štátnych orgánov v Ruskej federácii a v Slovenskej republike.
  2. Vysvetlite podstatu princípu rozdelenia moci a jeho dodržiavanie v ústavnom poriadku Ruska a Slovenska.
  3. Vysvetlite kompetenčné vzťahy prezidenta s ostatnými orgánmi štátnej moci.
  4. Porovnajte postavenie ruského a slovenského prezidenta: právomoci, podmienky nástupu do funkcie a pod.
  5. Zistite si podrobnosti o jednom z ruských prezidentov a urobte s ním krátke interview.
  6. Opíšte rozdiely v procese formovania ruskej a slovenskej vlády.
  7. Vysvetlite rozdiel v pojmoch "vyjadriť nedôveru" a "nevyjadriť dôveru".
  8. Porovnajte procedúru formovania parlamentu v RF a v SR.
  9. Akú funkciu plnia Ústavný súd a Najvyšší súd RF?
  10. Vyberte si jednu z parlamentných, alebo neparlamentných strán a urobte predvolebné a povolebné interview s jej lídrom.
Last modified: Thursday, 17 November 2016, 10:26 AM