teda okrem nemčiny

Záujmy používateľa

  • MM
    Marián Miklovič