Form actions
Formulár obsahuje povinné polia označené .