Справка по использованию элемента «Поиск курсов»

Tento e-learningový kurz slúži ako podpora k programu kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov matematiky na druhom stupni základných škôl.

Kurz je určený účastníkom programu ďalšieho vzdelávania pre učiteľov matematiky.