Geografické informačné systémy môžu byť v rukách učiteľa prírodovedných predmetov sekundárneho vzdelávania silným nástrojom pri snahe o modernizáciu vyučovacieho procesu. Cieľom e-learningového kurzu je naučiť sa efektívne využívať nástroje geografických informačných systémov (GIS) v pedagogickej praxi nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Osvojiť si teoretické základy GIS a nadobudnúť zručnosti s využívaním niekoľkých nástrojov a aplikácii GIS. Dôraz je kladený na prácu so slobodnou desktop aplikáciou Quantum GIS a s voľne dostupnými GIS aplikáciami na webe.