Kurz dáva k dispozícii informácie o tvorbe jednoduchých databázových aplikácií v prostredí Delphi. Orientuje sa na popis jednotlivých krokov ako z hľadiska analytického (prečo?) tak i z hľadiska technického a programátorského (ako?). Kurz je vhodný ako rozšírenie základného kurzu programovania v Delphi.

Kompletné prezentácie a podporný materiál k školeniam