Projekt je zameraný na modernizáciu výučby súvisiacu s kategóriou odpad a odpadové hospodárstvo a ich vplyvom na životné prostredie.
Pre budúcich učiteľov aj pre učiteľov z praxe bude pripravený aj on-line výstup vo forme inovatívneho študijného materiálu (e - learningový kurz), ktorý bude vhodne dopĺňať vyučovanie
jednotlivých tematických celkov na ZŠ v vyučovacom predmete chémia so zameraním na chemickú stránku odpadov a odpadové hospodárstvo.

Kurz je zameraný na modernizáciu výučby súvisiacu s kategóriou odpad a odpadové hospodárstvo a ich vplyvom na životné prostredie.

Pre budúcich učiteľov aj pre učiteľov z praxe bude pripravený aj on-line výstup vo forme inovatívneho študijného materiálu (e - learningový kurz), ktorý bude vhodne dopĺňať vyučovanie jednotlivých tematických celkov na ZŠ v vyučovacom predmete chémia so zameraním na chemickú stránku odpadov a odpadové hospodárstvo.