Prehľad témy

  • forum icon
   Fórum
   ENKI cvičenia BBR Fórum

   Tu uvediem odpovede na otázky, ktoré sa dotýkajú skoro každého.

   Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené:
   • Patríte k Ošetrovatelia2017
   • Patríte k Záchranáry2017
  • quiz icon
   Test
   BSV - Jednoduchá premena základných jednotiek Test
   Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Patríte k Záchranáry2017
  • quiz icon
   Test
   SSV - Jednoduchá premena základných jednotiek Test
   Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Patríte k Ošetrovatelia2017
  • quiz icon
   Test
   BSV - premena základných jednotiek (vo vedeckom formáte) Test
   Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Patríte k Ošetrovatelia2017
  • quiz icon
   Test
   SSV - Premena základných jednotiek (vo vedeckom formáte) Test
   Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Patríte k Záchranáry2017
  • quiz icon
   Test
   Sila a rýchlosť SSV Test
   Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Patríte k Ošetrovatelia2017
  • quiz icon
   Test
   Sila a rýchlosť BSV Test
   Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Patríte k Záchranáry2017
  • quiz icon
   Test
   Archimedov zákon SSV Test
   Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Patríte k Záchranáry2017
  • quiz icon
   Test
   Archimedov zákon BSV Test
   Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Patríte k Ošetrovatelia2017
  • quiz icon
   Test
   Auto test na rozklad síl
   Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnená aspoň jedna z nasledovných podmienok:
   • Patríte k Ošetrovatelia2017
   • Patríte k Záchranáry2017
  • quiz icon
   Test
   Naklonená rovina_SSV Test
   Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Patríte k Ošetrovatelia2017
  • quiz icon
   Test
   Naklonená rovina_BSV Test
   Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Patríte k Záchranáry2017