• BBR 2017/2018

  • Registrácia do kurzu Súbor 821.2KB Dokument PDF
  • Zahájenie testu Súbor 583.5KB Dokument PDF
  • ENKI cvičenia BBR Fórum
   Obmedzený Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené:
   • Patríte k Ošetrovatelia2017
   • Patríte k Záchranáry2017
  • BSV - Jednoduchá premena základných jednotiek Test
   Obmedzený Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Patríte k Záchranáry2017
  • SSV - Jednoduchá premena základných jednotiek Test
   Obmedzený Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Patríte k Ošetrovatelia2017
  • BSV - premena základných jednotiek (vo vedeckom formáte) Test
   Obmedzený Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Patríte k Ošetrovatelia2017
  • SSV - Premena základných jednotiek (vo vedeckom formáte) Test
   Obmedzený Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Patríte k Záchranáry2017
  • Sila a rýchlosť SSV Test
   Obmedzený Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Patríte k Ošetrovatelia2017
  • Sila a rýchlosť BSV Test
   Obmedzený Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Patríte k Záchranáry2017
  • Archimedov zákon SSV Test
   Obmedzený Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Patríte k Záchranáry2017
  • Archimedov zákon BSV Test
   Obmedzený Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Patríte k Ošetrovatelia2017
  • Auto test na rozklad síl
   Obmedzený Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnená aspoň jedna z nasledovných podmienok:
   • Patríte k Ošetrovatelia2017
   • Patríte k Záchranáry2017
  • Naklonená rovina_SSV Test
   Obmedzený Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Patríte k Ošetrovatelia2017
  • Naklonená rovina_BSV Test
   Obmedzený Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Patríte k Záchranáry2017
Piaristické gymnázium v Nitre šk. rok 2017/2018