Aperçu des sections

 • Généralités

  obrázokzáver

  Kurz je venovaný základnému prehľadu a možnostiam výskumu dejín každodennosti a spoločenskej štruktúry v slobodných kráľovských mestách ako pilieroch bývalého Uhorského kráľovstva v období protitureckých vojen a stavovských povstaní.

    Zameranie kurzu je priblížiť študentom histórie možnosti výskumu tém z problematiky dejín miest na území Slovenska v záverečných bakalárskych a magisterských prácach z archívnych dokumentov fondov magistrátov miest ako Trnava, Bratislava, Košice, Prešov a pod.

   

 • Section 1

 • Section 2

 • Section 3

 • Section 4