Prezentácia

Opened: Streda, 30 jún 2010, 2:00 PM
Due: Streda, 7 júl 2010, 2:00 PM
Vytvorte prezentáciu v MS PowerPoint na tému Ochrana životného prostredia.