Weekly outline

 • 1 júl - 7 júl

  Cieľ

  Cieľom predmetu Ochrana životného prostredia je naučiť žiakov ako chrániť a zlepšovať životné prostredie, rozvíjať ich schopnosti tak, aby dokázali samostatne získavať, hodnotiť a využívať informácie. Úlohy Ochrany životného prostredia sa týkajú rozvoja týchto oblastí žiakov: komunikatívne zručnosti, numerické zručnosti, študijné zručnosti, zručnosti potrebné na riešenie problémov, sociálne zručnosti, technické zručnosti.


  PopisKapitoly popis

  1. Zachovanie biodiverzity

  popisČasová dotácia (2h)


 • 8 July - 14 July

  Kapitola 1: Zachovanie biodiverzity - rozmanitosti života na našej planéte

  popisObsah popis


  - poznávanie rastlín a živočíchov v regióne
  - skúmanie rozmanitosti rastlinných a živočíšnych druhov
  - negatívne zásahy človeka do prírody a ich dôsledky
  - chránené rastliny a živočíchy na území Slovenskej republiky


  popisKľúčové slová

  Biodiverzita, chránené rastliny a živočíchy, rozmanité formy života


  popisČasová dotácia (2h)


 • 15 July - 21 July

  Opakovaniepopis  popisČasová dotácia (2h) • 22 July - 28 July

  Cieľ

  Cieľom Výberového seminára je naučiť študentov vytvárať výukový materiál predmetov základných a stredných škôl v programe MS PowerPoint. popis

  Kapitoly<//b>

  1. Oboznámenie s prostredím MS Word a MS PowerPoint.
  2. Zásady tvorby prezentácie.
  3. Typológia písma.
  4. Výber predmetu ZŠ, SŠ. Získanie materiálu na prípravu prezentácie.
  5.- 10. Tvorba prezentácie.
  11. Prezentovanie vyučovacej hodiny.

  • 29 July - 4 August

   Cieľ

   Cieľom Výberového seminára je naučiť študentov vytvárať výukový materiál predmetov základných a stredných škôl v programe MS PowerPoint. popis

   popisKapitoly

   1. Oboznámenie s prostredím MS Word a MS PowerPoint.
   2. Zásady tvorby prezentácie.
   3. Typológia písma.
   4. Výber predmetu ZŠ, SŠ. Získanie materiálu na prípravu prezentácie.
   5.- 10. Tvorba prezentácie.
   11. Prezentovanie vyučovacej hodiny.

   popisČasová dotácia (22h)

  • 5 August - 11 August

   Kapitola 1: Oboznámenie s prostredím MS Word a MS PowerPoint popispopis

   popisObsah

   1. Prostredie MS Word, práca s textom, úpravy
   2. Vkladanie a úprava obrázkov, vkladanie znakov, obtekanie textu
   3. Prostredie MS PowerPoint, práca so snímkami a textom

   popisKlúčové slová

   MS Word, MS PowerPoint, text, práca s textom, úpravy, prezentácia, snímky

   popisČasová dotácia (2h)  • 12 August - 18 August

   Kapitola 2: Zásady tvorby prezentácie popis

   popisObsah

   1. Plánovanie prezentácie s ohľadom na cieľové publikum
   2. Začíname vytvárať prezentáciu
   3. Pridanie snímok s alebo bez obsahu
   4. Pridanie obrázkov, tvarov, grafických prvkov a iných objektov
   5. Pridanie hlavičky alebo päty
   6. Kontrola gramatiky a požiadanie o pripomienky iných osôb
   Príprava na prednášanie alebo distribúciu prezentácie

   popisKľúčové slová

   Plánovanie prezentácie, pridanie snímok, vizuálne efekty, kontrola gramatiky

   popisČasová dotácia (2h)  • 19 August - 25 August

   Opakovanie popis

   popis Obsah

   Zopakujeme si, čo vieme o Worde a PowerPointe žmurknúť   popisČasová dotácia (2h)