Prezentácia

Vytvorte 12 snímkovú prezentáciu na tému Film, s použitím animácií, obrázkov a videa. Dodržte dejovú osnovu: úvod - jadro - záver.

Úvod: oboznámenie s témou, stručný obsah
Jadro: rozpísanie témy
Záver: Zhrnutie a kontrolné otázky.