Skúšobná prezentácia

Vytvorte 10 snímkovú prezentáciu v MS PowerPoint na tému Nové technológie v školstve.