Skúšobná prezentácia

Opened: Streda, 30 jún 2010, 8:05 PM
Due: Streda, 7 júl 2010, 8:05 PM
Vytvorte 10 snímkovú prezentáciu v MS PowerPoint na tému Nové technológie v školstve.