Zachovanie biodiverzity - rozmanitosti života na našej planéte

- poznávanie rastlín a živočíchov v regióne
- skúmanie rozmanitosti rastlinných a živočíšnych druhov
- negatívne zásahy človeka do prírody a ich dôsledky
- chránené rastliny a živočíchy na území Slovenskej republiky

1. Čo je to vlastne biodiverzita?

Definícia termínu biodiverzita je vo svojej podstate veľmi jednoduchá a nemá nič spoločné so siahodlhými, pre bežného laika nezrozumiteľnými a mnohokrát nepochopiteľnými vedeckými termínmi, ktorých používanie sa stáva bežnou praxou aj v materiáloch určených pre širokú verejnosť. V zjednodušenej podobe je to vlastne mozaika života v celej rozmanitosti jeho druhov a foriem, čiže rozmanitosť života na Zemi.

popis

Obr. 1 Mnohé druhy živočíchov závisia od rastlín


Biodiverzita v skrátenej forme nahrádza termín biologická diverzita, ktorý v sebe zahŕňa diverzitu génov v rámci druhov, diverzitu druhov v rámci ekosystémov a diverzitu ekosystémov -napr. koralových útesov, lesov, prérií, mokradí, a pod. - v rámci biosféry.