1. Začíname vytvárať prezentáciu

Pri vytváraní vlastnej prezentácie môžete použiť existujúcu alebo prázdnu prezentáciu. V oboch prípadoch sa dajú do prezentácie pridávať snímky a obsah snímok z iných prezentácií.
Ak chcete v prezentácii použiť motív (motív: kombinácia farieb motívu, písiem motívu a efektov motívu. Motív možno priradiť k súboru ako jednu položku.) (vrátane koordinovaných farieb, efektov a písiem), rozloženie (rozloženie: usporiadanie prvkov na snímke, napríklad textu nadpisov a podnadpisov, zoznamov, obrázkov, tabuliek, grafov, tvarov a videa.) a formátovanie, môžete vytvoriť a použiť šablónu (šablóna: súbor alebo množina súborov, ktorá obsahuje informácie o motíve, rozložení a ďalších prvkoch dokončenej prezentácie).


Použitie existujúcej prezentácie

Neplytvajte časom a používajte snímky, ktoré už existujú v inej prezentácii. Jednoducho otvorte existujúcu prezentáciu, uložte ju s novým názvom súboru a potom ju prispôsobte.

Použitie prázdnej prezentácie

Ak chcete začať s prázdnou prezentáciou, vykonajte nasledovné:
1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office popis a potom na položku Nový.
2. V časti Šablóny kliknite na položku Prázdne a posledné a potom dvakrát na
položku Prázdna prezentácia.
3. Na table, ktorá obsahuje karty Prehľad a Snímky, kliknite na kartu
Prehľad.
4. Vytvorte prehľad.
5. Na pridanie farieb, formátovania a konzistentného rozloženia (rozloženie:
usporiadanie prvkov na snímke, napríklad textu nadpisov a podnadpisov,
zoznamov, obrázkov, tabuliek, grafov, tvarov a videa.) použite šablónu
(šablóna: súbor alebo množina súborov, ktorá obsahuje informácie o motíve,
rozložení a ďalších prvkoch dokončenej prezentácie.).
6. Uložte prezentáciu.

Vytvorenie prehľadu

Bez ohľadu na to, či používate prázdnu alebo existujúcu prezentáciu, kliknite na kartu Prehľad na usporiadanie a vytvorenie kostry obsahu. Dokonca máte k dispozícii možnosť vložiť text prehľadu do prezentácie programu PowerPoint z iného programu, napríklad programu Microsoft Office Word 2007.
Karta Prehľad vám umožňuje získať prehľad v použitých informáciách a zoradiť ich v príslušnom poradí.
Ak chcete začať vytvárať prezentáciu počas práce v zobrazení prehľadu, prečítajte si časť Vytvorenie a tlač prezentácie v zobrazení prehľadu.

Použitie šablóny

Ak chcete vytvoriť jednotný štýl, formátovanie a farebnú schému pre súpravu chystaných prezentácií, vytvorte a použite na túto prezentáciu šablónu (šablóna: súbor alebo množina súborov, ktorá obsahuje informácie o motíve, rozložení a ďalších prvkoch dokončenej prezentácie.). Túto šablónu potom môžete znovu použiť na vytvorenie nových prezentácií s rovnakým vzhľadom.
Ak chcete začať vytvárať prezentáciu pomocou existujúcej, vstavanej prezentácie, prečítajte si časť Použitie šablóny v novej prezentácii. Ak chcete vytvoriť a použiť vlastnú šablónu, prečítajte si časť Vytvorenie šablóny.

Uloženie prezentácie

Či už pracujete s prázdnou alebo existujúcou prezentáciou, pred pokračovaním ďalej si ju uložte.