Krokované programy II.

Výskyt cifry v čísle

Zostavte program, ktorý zistí, koľkokrát sa zadaná cifra nachádza v zadanom celom čísle.

Ide o klasický cyklus s podmienkou na začiatku. Program najskôr z Edit-u načíta vstupný údaj (zadané číslo), v SpinEdite zadáme, ktorú cifru hľadáme (SpinEdit je nastavený na cifry v rozsahu 0-9). Na počítanie výskytov hľadanej cifry je určená premenná počítadlo.
Hľadanie prebieha porovnávaním aktuálnej cifry s hľadanou cifrou tak, že porovnávame poslednú cifru (premenná zvys) s hľadanou. Ak sa cifry zhodujú, zvýši sa nám pocitadlo.
Bez ohľadu na výsledok sa premenná zmení na cislo:=cislo div 10 a cyklus sa zopakuje. Cyklus končí v momente, keď nie je splnená začiatočná podmienka cislo>0.

Riešenie