Krokované programy III.

Minimum a maximum v listboxe

Pre listbox vytvorte aparát pre pridávanie a mazanie údajov. Nájdite minimum a maximum.

Princíp je založený na jednoduchom porovnaní. Najskôr do premennej minimum (maximum) načítame prvú hodnotu a potom ju porovnávame s ostatnými riadkami. Ak je hodnota v porovnávanom riadku menšia (väčšia), stáva sa novým minimom (maximom), inak zostáva minimum (maximum) to isté.