Krokované programy IV.

Výpočet mocniny

Napíšte funkciu, ktorá pre zadané x a y vráti y-tú mocninu čísla x.

Ide o jednoduchý cyklus, ktorý sa opakuje toľkokrát, aký je exponent funkcie. Je  pridaná aj kontrola, aby sme nezadávali nezmyselný výpočet 00, pretože v tomto prípade nie je funkcia definovaná.