Krokované programy V.

Sčítanie matíc

Vytvorte program, ktorý sčíta 2 matice zadaných rozmerov. Zabezpečte aj kontrolu rozmerov matíc.

Ide tu o vnorený cyklus s pevným počtom opakovaní. Sčítavanie matíc je možné len pri maticiach rovnakého typu. To je zabezpečené hneď na začiatku, kedy vygeneruje obe matice rovnakého typu (hovoríme, že majú rovnaký rozmer).
Prebieha to tak, že sa zoberú čísla z rovnakej pozície a sčítajú sa.