Požiadavky pre prácu s elektronickými kurzami

Elektronické štúdium je založené na práci s materiálmi umiestnenými vo vzdelávacích systémoch. Systém využívaný v rámci nášho vzdelávania sa nazýva Moodle a jeho kurzy sú umiestnené vzdelávacom portáli http://amos.ukf.sk.

Pre prácu s ním je nutné spĺňať nasledovné požiadavky:

  • pripojenie k sieti Internet,
  • webový prehliadač (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, ...),
  • emailová schránka – v prípade potreby do nej systém zasiela dôležité informácie a upozornenia.