Práca s diskusným fórom

V priebehu štúdia kurzu je dôležité komunikovať so svojimi študentmi. Na tento účel slúži Fórum, ktoré umožňuje každému účastníkovi (študentom i tútorom) vložiť príspevok, ktorý bude prístupné všetkým účastníkom kurzu. V kurze sa nachádza niekoľko diskusných fór. Sú rozdelené podľa mena tútora.

Vo fórach môžeme vytvoriť novú diskusnú tému, alebo sa zapojiť sa do už prebiehajúcej diskusie.

Ak chceme pridať novú diskusnú tému, klikneme na Fórum – Meno tútora, potom klikneme na Pridať novú diskusnú tému, napíšeme svoj príspevok a na konci strany klikneme na Poslať do fóra.


Obr. 6 Diskusné príspevky

 

Obr. 6 Diskusné príspevky

 

Pokiaľ chceme zobraziť obsah diskusie, klikneme na názov diskusie. Zobrazí sa nám v časovej náväznosti, tak ako jednotliví účastníci odpovedali. Ak chceme reagovať na niektorý príspevok klikneme v zobrazenej diskusii na odkaz Odpovedať, napíšeme svoj príspevok a na konci strany klikneme na tlačidlo Poslať do fóra

Obr. 7 Diskusia

Obr. 7 Diskusia