Administrácia a služby portálu
  • Mgr. Martin Drlík, PhD. – lektorovanie a vzdelávanie tvorcov kurzov
  • PaedDr. Jozef Kapusta, PhD. – pomoc pri vytváraní kurzov
  • Mgr. Ján Skalka, PhD. - administrácia portálu, poradenstvo pri tvorbe, informácie pre používateľov
  • PaedDr. Peter Švec – administrácia portálu, vytváranie nových kurzov, vytváranie používateľov do kurzov