kniha1

sfsfsfer

1. kapitola 1

Povedané stručne a veľmi jednoducho, e-learning nie je nič iné ako efektívne využívanie Informačných Technológií v procese vzdelávania.
ghjg
Ak sa pozrieme na e-learning touto optikou, asi málokto povie, že nechce IT vo vzdelávaní efektívne používať. Zostáva teda otázka efektívnej miery využitia IT vo vzdelávaní u konkrétnej spoločnosti či jednotlivca, inými slovami, čo ešte je efektívne a čo už nie. Týmto nie je vylúčené, že pre konkrétnu situáciu môže byť najefektívnejšie IT vôbec nepoužiť. Pri dnešnej technologickej situácií dojdeme však k tomu záveru veľmi zriedka. Hlavne s nástupom technológií Internetu/intranetu rozvojom telekomunikačného trhu a za súčasných možností a cien pracovných staníc, nachádzame takmer vždy riešenie, keď nám IT nejakým spôsobom vzdelávanie zlacní, zrýchli alebo zlepší. O tom, že je možné e-learning veľmi efektívne využiť nielen u spoločností s dobrou technologickou základňou, ale aj u spoločností s horším vybavením a s ľuďmi bez počiatočných skúseností s počítačmi, svedčia vybrané prípadové štúdie: