1. Popisná štatistika

Pre lepšie porozumenie získaným údajom je potrebné utriediť dáta a vypočítať základné charakteristiky.