Vlastnenecká vojna r. 1812

12.(24.) júna 1812 Napoleonovа „Veľká armáda“ začala ťaženie do Ruska («Оте́чественная война́ 1812 года»), pri ktorej ruské velenie (Michail I. Kutuzov) zvolilo taktiku spálenej zeme: po ústupe do vnútra krajiny a nerozhodnej bitke pri Borodine (26.8. (7.9)), sa Napoleonovi podarilo obsadiť Moskvu. Tú zachvátili požiare (dodnes sa vedú spory o ich príčine), Alexander odmietol všetky mierové návrhy, 6.10. sa Napoleon z Moskvy začal sťahovať, pričom bol (útokmi pravidelnej armády i partizánskymi jednotkami) donútený ustupovať cez zničené územie. V januári 1813 vstúpila ruská armáda na územie Poľska a Pruska, zúčastnila sa v „bitke národov“ pri Lipsku (16.-19.10.1813) a v marci 1814 armáda spojencov na čele s A1exandrom I. vstúpila do Paríža.