Krymská vojna

Za vlády Mikuláša I. Rusko definitívne dobíja Kaukaz, pomáha rakúskemu cisárovi spacifikovať odbojné Uhorsko, no dostáva sa do sporu s Anglickom a Francúzskom o vplyv na upadajúcu Osmanskú ríšu, ktorý vyvrcholil Krymskou vojnou (1853-56). Následkom Parížskeho mieru (1856) Rusko stratilo svoje postavenie v európskej politike: bolo zbavené práva mať v Čiernom mori, ktoré je vyhlásené za neutrálne územie, vojnové lode a na pobreží vojenské pevnosti, južná Besarábia pripadla Turecku.