Mikuláš II. (1894-1917)

Posledný ruský cár, napriek získanému vynikajúcemu vzdelaniu, nedisponoval osobnostnými vlastnosťami, potrebnými v tak zložitých časoch. Vďaka svojej slabej vôlinestálosti v názoroch a rigidnej viere v dokonalosť samoderžavia, nebol schopný adekvátne reagovať na výzvy doby, čo v konečnom dôsledku priviedlo monarchiu k zániku.

Samotná korunovácia Mikuláša I. za cára bola poznačená katastrofou, keď počas korunovačnej slávnosti na Chodynskom poli pri Moskve (1896) v dave zahynulo takmer 1400 ľudí a rovnaký počet ich bolo zranených. Konzervativizmus politického systému, ktorý nezodpovedal novým ekonomickým požiadavkám, spojeným s výrazným priemyselným rastom (dosiahnutým vďaka reformám ministra financií S. J. Vitteho), neriešená agrárna otázka i postavenie novovzniknutého proletariátu, ekonomické problémy, ktoré vznikli po neúspešnej Rusko-japonskej vojne (1905) sa prejavili vo všeobecnej nespokojnosti širokých vrstiev obyvateľstva.