Pakt Molotov-Ribbentrop

Váhavosť počas občianskej vojny v Španielsku (1936), spôsob riešenia sudetskej krízy v ČSR (1938), rovnako ako i nejasné perspektívy jednaní o kolektívnej bezpečnosti presvedčili sovietske vedenie o výhodnosti dohody s Nemeckom. 23. 8. 1939 bola v Moskve podpísaná Dohoda medzi ZSSR a Nemeckom s tajným dodatkom o rozdelení sfér vplyvu v Európe, na základe ktorej bola neskôr k ZSSR pripojená Západná Ukrajina, západné Bielorusko, Pobaltie a Besarábia so severnou Bukovinou. 1.9. nemeckým útokom na Poľsko začala 2. svetová vojna, 17.9. východné oblasti Poľska začala obsadzovať Červená armáda. 30.11.1939 zaútočil ZSSR na Fínsko, za čo bol vylúčený zo Spoločnosti národov. Sovietsko-fínska vojna trvala do12.3.1940.