Veľká vlastenecká vojna

22.6.1941 Nemecko napadlo ZSSR (plán Barbarossa) – začala sa Veľká vlastenecká vojna (Вели́кая Оте́чественная война́). Vojnové ohrozenie kombinované so zverstvami nemeckých jednotiek spôsobilo vnútornú konsolidáciu sovietskej spoločnosti. Nemalú úlohu zohral i psychologický aspekt – akcent na slávnu ruskú históriu a mesiášske poslanie ruského národa. Obdobie vlasteneckej vojny možno rozdeliť na 4 etapy:

1. etapa (22.6.1941 – 18.11.1942): rýchly postup nemeckej armády, obliehanie Leningradu, porážka Nemcov pred Moskvou (5.-6.12.1941) a veľká zimná protiofenzíva, obranná bitka o Stalingrad; v júli 1942 bol vydaný príkaz č. 227, ktorý zavádzal kruté spôsoby na posilnenie disciplíny vo vojsku (zavádzané popravy, trestné prápory, zaisťovacie oddiely strieľajúce po ustupujúcich jednotkách).

2. etapa (19.11.1942 – 1943): 19.11. sa začala Stalingradská operácia (po 2.2.1943), 5.7.-23.8. 1943 prebieha bitka v Kurskom oblúku, postupne bol oslobodený Smolensk, Kyjev a ľavobrežná Ukrajina; vzniká antihitlerovská koalícia, ZSSR získavajú pomoc od USA v rámci „Lend-Lease“, spojenci sa stretávajú v Teheráne (28.11.-1.12.).

3. etapa (1944 – 9.5.1945): je oslobodené celé územie ZSSR (27.1. je zrušená blokáda Leningradu), 6.6.1944 – vylodenie sa spojencov v Normandii (sľubované už na rok 1943), je od nacistov oslobodená stredná Európa, 16.4.-2.5.1945 prebieha Berlínska operácia, 8.-9.5. je podpísaný Akt o bezpodmienečnej kapitulácii Nemecka; spojenci sa stretávajú v Jalte (4.-11.2.1945; je rozhodnuté o rozdelení a okupácii Nemecka, riešená poľská a balkánska otázka) a v Postupime (17.7.-2.8.1945; uzavretá dohoda o posune nemeckých hraníc, časť východného Pruska je pripojená k ZSSR – Kaliningradská oblasť).

4. etapa (júl – september 1945): vojna s Japonskom, porážka Mandžuskej armády, 2.9. – Japonsko kapitulovalo.