Slovník pojmov


Študenti,

praktické skúsenosti z programovania sú určite najdôležitejšie. Avšak na to, aby ste komplexnejšie pochopili podstatu programovania, je potrebné vybudovať si aj určitý pojmový aparát. V tomto slovníku postupne nájdete zoznam všetkých pojmov, ktoré budete používať.

Očakávame, že sa do procesu rozširovania aktívne zapojíte aj vy.

Vaša snaha bude odmenená pri záverečnom hodnotení. Aby náš slovník pôsobil jednotne, vymenujme si pravidlá jeho tvorby.

  1. Pojmy uvádzajte v základnom tvare malými písmenami
  2. Používajte jednoduchý štýl písania (spisovne a zrorumiteľne)
  3. Každý pojem slovníku bude uznaný len v prípade, ak uvediete zdroj, z ktorého ste informáciu čerpali. Zdroje treba uviesť pod textom slovníka. Vložíte nadpis so štýlom Nadpis4 a zdroje uvediete v tvare číslovaného zoznamu. V zátvorke uveďte dátum, kedy ste túto informáciu získali. Dodržujte príslušné normy pre uvádzanie použitej literatúry.
  4. Ak popisujete skratku, v zátvorke uveďte, čo znamená. Ak existujú slovenské a anglické ekvivalenty, uveďte oboje ako samostatné pojmy.
  5. Vysvetľujúci text musí byť výstižný, venovaný vysvetleniu iba daného pojmu.
Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO
V tejto sekcii neboli nájdené žiadne položky