Opravný test je nutné absolvovať študentom, ktorí chcú ísť na skúšku, ale nedosiahli bodový zisk minimálne 40 bodov z oboch testov dokopy (t.j. kto má z testov 40 a viac bodov, je v tejto kategórii nad čiarou).

Pre študentov, ktorí sú nad čiarou a chceli by viac bodov, nemá zmysel písať opravný test, pretože opravou už nárok na prechod bez skúšky ani vylepšenie bodovej hodnoty nezískajú.

Pri príchode na test si budete môcť vybrať, či chcete opakovať (prípadne niektorí len prvý raz písať) prvý alebo druhý test. Získané body sa v prípade 1. testu vydelia hodnotou 1,3 v prípade druhého testu 1,1 (t.j. maximum bude 50/1,1 = 45). Z dvoch napísaných rovnakých testov sa počíta vyššia hodnota.

Pokiaľ študent niektorý z testov nepísal a má dostatočný dôvod na ospravedlnenie (papier od lekára a pod., ktorý si námatkovo môžem u lekára preveriť) berie sa test ako prvý a získané body sa nedelia konštantou.

Aby neboli znevýhodnení študenti, ktorí napísali testy na prvý raz, bude platiť, že bodový zisk len doplní body do 40. Študenti, ktorí píšu opravák teda budú mať hodnotenie z praktickej časti prinajlepšom 3 (t.j. 40 bodov) i keď sa udelenie výnimiek pri vynikajúcich výsledkoch nevylučuje.

Opravný termín z praktickej časti je jediný. Študenti, ktorí do nesplnia podmienky už bohužiaľ v tomto roku nárok na náš čas nemajú - Programovanie I. si však môžu preniesť do druhého ročníka bez toho, aby opakovali prvý ročník a môžu ho budúci zimný semester opäť OD ZAČIATKU absolvovať.
Pre opakujúcich druhákov zrejme účinkovanie na UKF končí - nie je to strašenie len prosba, aby prišli pripravení poriadne
.
Posledná zmena: Tuesday, 2 August 2011, 05:38