Etika je filozofická náuka o mravnosti, v minulosti nazývaná aj ako praktická filozofia, keďže v nej ide o praktickú činnosť. Ako samostatný odbor ľudského bádania bola systematizovaná starogréckym filozofom Aristotelom. Etika je podľa neho náukou o dobrých charakterových vlastnostiach, t.j. o ľudských cnostiach.

Pojem "etika" má tri jazykové aspekty:

  • gr. „ethos" - spôsob konania, postoj a zmýšľanie osôb,
  • lat. „mos" = morálka - osobný spôsob života, zmýšľanie, charakter a mravné správanie,
  • slovan. „norv" - rus. „nraviťsja" - páčiť sa (niečo, čo sa všeobecne páči, je vhodné).

Etika je vedecká disciplína, ktorej objektom je mravnosť. Morálka je predstavovaná systémom pravidiel a noriem, ktoré určujú správanie a konanie ľudí.

Predmetom etiky je skúmanie a hodnotenie činnosti človeka, či koná morálne dobro alebo morálne zlo.

  • Morálne dobro je vedomé a dobrovoľné konanie, ktoré podporuje pozitívne vývoj človeka a funkciu ľudskej spoločnosti.
  • Morálne zlo je vedomé a dobrovoľné konanie v opačnom zmysle, najčastejšie v dôsledku nedostatočného chápania a cítenia morálnej zodpovednosti, záväznosti a spravodlivosti (Vajda, 2004).

Zakladateľom etiky ako filozofickej disciplíny bol Aristoteles (384-322), ktorý napísal knihu pre svojho syna Nikomacha, preto sa nazýva Etika Nikomachova. Už Aristoteles chápe etiku ako praktickú časť filozofie.

Cieľom etiky nie je súdiť a odsúdiť človeka, ale posúdiť, s čím v jeho konaní sa môžeme stotožniť a naopak. Pomáha určiť, či skutok bol dobrý alebo zlý.

Profesionálna etika je sama o sebe jednou z tradičných oblastí filozofie.

Filozofiu možno považovať za oblasť vyšetrovania, alebo ako pokusnú vedu, ktorá sa snaží objaviť pravdu o svete. Nie všetci filozofovia sa zhodujú v tom, že filozofia je typ dotazu, čo na druhej strane smeruje k tomu, že sa nevedia dohodnúť či je veda filozofie považovaná za dotaz? alebo pravdu?.

  • Filozofia - pochádza z gréckych slov (filein) a (sophia). Filozofia teda v preklade znamená: láska k múdrosti. Mnoho filozofov (aj keď nie všetci) považujú etiku za jedno zo štyroch hlavných odvetví filozofie, iní uvádzajú, že jej súčasťou je: logika, metafyzika a epistemológia.
  • Etika je oblasťou filozofie, ktorá sa pokúša odpovedať na otázky týkajúce sa pojmov, ako: správne / nesprávne, dobré / zlé, morálne / nemorálne, atď.
Posledná zmena: Štvrtok, 4 jún 2015, 10:47