1. Vystupovanie. Sociálny pracovník neustále udržiava svoje osobné pracovné správanie a vystupovanie na úrovni vysokého štandardu.
  2. Schopnosti a profesionálny rast. Sociálny pracovník sa zo všetkých síl snaží o dosiahnutie a udržanie vysokej profesionality pri výkone svojej práce.
  3. Služba. Sociálny pracovník vo svojej práci považuje za prvoradý záväzok slúžiť.
  4. Čestnosť. Sociálny pracovník koná v zhode s najvyššími požiadavkami profesionálnej cti.
  5. Štúdium a vedecký výskum. Sociálny pracovník, ktorý sa zaoberá štúdiom a vedeckým výskumom, sa riadi konvenciami sociálnej práce.
Posledná zmena: Štvrtok, 4 jún 2015, 11:37