1. Podpora všeobecného blaha. Sociálny pracovník podporuje všeobecné blaho spoločnosti.

 Etický kódex sociálnych pracovníkov Slovenskej republiky bol prijatý Valným zhromaždením Asociácie sociálnych pracovníkov na Slovensku (ASPS) v Žiline, 31. mája 1997.

Posledná zmena: Štvrtok, 4 jún 2015, 11:40