Povinnosti pedagóga

Etický kódex má za úlohu skvalitňovať prácu kresťanských pedagógov. Kódex uľahčuje pedagógom vyučovanie a komunikáciu so študentmi a zároveň má aj chrániť pedagóga pred slovným napádaním študentov, rodičov a rôznych organizácií. Etický kódex uľahčuje pedagógom ľahšie sa stotožniť s vyučovaním.

 

Odbornost´ pedagóga

Základom etického kódexu sú hodnoty kresťanskej kultúry. Každá ľudská bytosť má právo na život a právo na vzdelanie. Dôstojnosť a morálku detí v mladom veku ovplyvňujú aj pedagógovia. Hlavný je ich prístup a názory ktoré predkladajú študentom.

 

Profesijná etika pedagóga

Pedagogická profesia je v dnešnej dobe ešte stálo málo docenená. Pedagóg občas nahrádza aj rolu rodiča. Záleží aj na tom akú má pedagóg osobnosť, aké má povahové vlastnosti. Pedagóg musí mať správny odhad, pozorovací talent.

 

Poslanie pedagóga

Pedagóg by mal byť vyrovnanou osobou aby mohol ísť príkladom svojím študentom. Má aj dôležitú úlohu viesť svojich študentov k Bohu. Nič im nevnucovať. Na jeho pleciach je veľká zodpovednosť či študenti príjmu alebo odmietnu vieru ktorá im je ponúkaná. Je to náročná a zodpovedná práca kresťanského pedagóga.

 

Etický kódex kresťanského pedagóga bude morálnou vzpruhou pre všetkých učiteľov na Slovensku a v súčasnosti ho aj oficiálne akceptujú a využívajú pedagógovia na úrovni základných škol a to nielen tí kresťanský. Jeho aplikáciou v praxi možno raz v budúcnosti pojmy etika a morálka opäť budú samozrejmou súčasťou bežného života. Dom sa stavia od základov, rovnako ako kvalita osobnosti človeka začína jeho výchovou od malička. Na záver ešte dodám výrok Maháthma Ghandího, pre mnohých novodobého Krista z Indie:,,Základom všetkého je morálka podstatou morálky je pravda.”

Posledná zmena: Piatok, 12 jún 2015, 14:57