Preštudujte si: Vývojové diagramy

Vývojové diagramy

Algoritmický jazyk by mal byť skonštruovaný tak, aby spĺňal vlastnosti algoritmu. Ako sme už spomenuli, zrejme najbližším jazykom je pre každého človeka jeho prirodený jazyk. Nie je však ani zďaleka najvhodnejším a zápis algoritmov prostredníctvom neho, je najmä pre začiatočníkov príliš neprehľadný. Pre túto kategóriu používateľov poskytujú omnoho reálnejšiu predstavu o tom, ako algoritmus pracuje skôr zápisy využívajúce grafické prvky, ktoré už svojim vzhľadom napovedajú o hlavnom účele.

Po dlhých úvahách sme dospeli k názoru, že najvhodnejším grafickým jazykom pre začiatočníkov sú vývojové diagramy.

Jazyk vývojových diagramov (JVD)

- používa štátnou normou stanovené značky
- prehľadne vyjadruje tok riadenia a dát
- ide o staršiu formu zápisu algoritmu