Krokované programy I.

Euklidov algoritmus

Euklidov algoritmus sa používa na nájdenie NSD dvoch prirodzených čísel. V princípe ide o to, že ak sa dve čísla nerovnajú, budeme od väčšieho odpočítavať menšie dovtedy, kým sa rovnať nebudú. Ak sa na konci čísla rovnajú 1, ide o nesúdeliteľné čísla (NSD=1), inak je NSD číslo, ku ktorému sa program dopracuje.