Prihlásenie do systému

Každému účastníkovi elektronického vzdelávania bol počas prípravy projektu vytvorený účet s jeho údajmi. Prostredníctvom tohto účtu sa do systému vieme prihlásiť. Na portáli http://amos.ukf.sk vložíme prihlasovacie meno a heslo do formulára vpravo hore.


Obr. 1 Úvodná stránka http://amos.ukf.sk

Obr. 1 Úvodná stránka http://amos.ukf.sk

Po úspešnom prihlásení sa zobrazí hlavná obrazovka, na ktorej je zobrazený zoznam kurzov, do ktorých sme prihlásení, dôležité termíny, kalendár.

Obr. 2 Ponuka kurzov po prihlásení sa do portálu

Obr. 2 Ponuka kurzov po prihlásení sa do portálu

Pokiaľ sa v zozname kurzov nenachádza ten, do ktorého chceme vstúpiť, došlo k výnimočnej situácii, no dokážeme sa doň prihlásiť prostredníctvom položky Všetky kurzy.

Po kliknutí na daný kurz sa zobrazí výzva pre zadanie prihlasovacieho kľúča. Tento kľúč je iný pre každú skupinu a zadávame ho len raz. Keď už raz budeme v kurze prihlásení, kľúč viac nebudeme potrebovať.

Obr. 3 Zadanie prihlasovacieho kľúča
Obr. 3 Zadanie prihlasovacieho kľúča

Po zadaní kľúča klikneme na Prihlás ma do tohoto kurzu.