Štruktúra kurzu

Obrazovka kurzu je rozdelená do troch častí. Po stranách sa nachádzajú rôzne informačné bloky (kalendár, správy), v strede sa nachádza samotný študijný materiál a informácie potrebné ku štúdiu (cieľ kurzu, informácie o kurze, všeobecné správy a oznamy, slovník pojmov). Každý kurz sa skladá z niekoľkých lekcií. Na konci každej lekcie sa nachádza test vedomostí. Kurz je ukončený záverečným testom.

Obr. 4 Organizácia kurzu


Obr. 4 Organizácia kurzu

Počas štúdia kurzu budeme využívať nasledovné aktivity:

  • kniha – obsahuje on-line študijný materiál,
  • diskusné fórum – slúži na komunikáciu so svojím tútorom,
  • testy – nachádzajú sa na konci lekcie alebo v závere kurzu,

Súčasťou niektorých kurzov je i slovník pojmov, ktorý pomáha v orientovaní sa v pojmoch použitých v kurze.