Práca s aktivitou Kniha

Študijné materiály jednotlivých lekcií sú spracované v knihách. Kniha v kurze sa skladá z dvoch častí. V ľavej časti je zobrazený obsah, ktorý nám slúži ako navigácia. Kliknutím na jednotlivé kapitoly, sa tieto zobrazia. Knihu môžeme aj listovať pomocou šípok v pravom hornom rohu.

Obr. 5 Kniha

Obr. 5 Kniha

Pre navigáciu v kurze (nielen v rámci knihy) slúži navigačná lišta umiestnená v hornej časti obrazovky. Môžeme sa z nej dostať na hlavnú stránku (kliknutím na AMOS), na hlavnú stránku kurzu (kliknutím na skratku kurzu) alebo zoznamu objektov kurzu (kliknutím na Knihy zobrazíme zoznam všetkých kníh v kurze).
Obr. 6 Navigačná lišta

Obr. 6 Navigačná lišta