Práca s diskusným fórom

V priebehu štúdia kurzu je dôležité komunikovať so svojím tútorom a v rámci svojej študijnej skupiny. Na tento účel slúži Fórum, ktoré umožňuje každému účastníkovi vložiť príspevok, ktorý bude prístupné všetkým účastníkom kurzu. V kurze sa nachádza niekoľko diskusných fór. Sú rozdelené podľa mena tútora. Je dôležité si pamätať meno svojho tútora, aby sme neposielali príspevky tam kam nepatria.

Vo fórach môžeme vytvoriť novú diskusnú tému, alebo sa zapojiť sa do už prebiehajúcej diskusie.

Ak chceme pridať novú diskusnú tému, klikneme na Fórum – Meno tútora, potom klikneme na Pridať novú diskusnú tému, napíšeme svoj príspevok a na konci strany klikneme na Poslať do fóra.

Obr. 7 Diskusné príspevky

Obr. 7 Diskusné príspevky

Pokiaľ chceme zobraziť obsah diskusie, klikneme na názov diskusie. Zobrazí sa nám v časovej náväznosti, tak ako jednotliví účastníci odpovedali. Ak chceme reagovať na niektorý príspevok klikneme v zobrazenej diskusii na odkaz Odpovedať, napíšeme svoj príspevok a na konci strany klikneme na tlačidlo Poslať do fóra

Obr. 8 Diskusia

Obr. 8 Diskusia