Práca s testom

Na konci každej lekcie sa nachádza tzv. autotest. Autotesty nie sú hodnotené testy, možno ich opakovať neobmedzene krát a máme okamžitú spätnú väzbu o správnosti alebo nesprávnosti našej odpovede. Na konci kurzu sa nachádza záverečný test, ktorého absolvovanie je jednou z podmienok pre absolvovanie celého modulu. Práca s autotestom a testom je rovnaká a jednoduchá. V teste sa nachádzajú otázky s možnosťou odpovede (jednej alebo viacerých) alebo otvorené otázky, do ktorých vpisujeme odpoveď. Na vypracovanie máme presne vymedzený čas. Kliknutím na test sa zobrazia stručné informácie o teste a test sa spúšťa po stlačení tlačidla Pokúsiť sa urobiť test teraz a následným kliknutím na tlačidlo OK.


Obr. 9 Spustenie testu Obr. 9 Spustenie testu

 

Obr. 9 Spustenie testu

Obr. 10 Test

 

Obr. 10 Test

 

V závislosti od nastavenia testu, sa môže stať, je otázky v teste sú na viacerých stranách. Medzi jednotlivými stranami testu sa prepíname buď pomocou Predchádzajúci a Ďalší alebo kliknutím na číslo strany. Po zodpovedaní všetkých otázok klikneme na tlačidlo Odoslať všetko a ukončiť.


Obr. 11 Navigácia v teste

 

Po ukončení testu sa k nemu môžeme znova vrátiť (rovnakým spôsobom ako keby sme test chceli robiť znova). Podľa toho ako je test nastavený, si môžeme pozrieť aké skóre sme dosiahli, kde sme spravili chybu alebo máme možnosť si test zopakovať.

Obr. 12 Výsledky testu so správnym výberom a výberom študenta

 

Obr. 12 Výsledky testu so správnym výberom a výberom študenta