Ďalšie možnosti v kurze

Iní účastníci kurzu

Ak nás zaujíma, kto spolu s nami študuje, zoznam všetkých účastníkov nájdeme pod položkou Účastníci, ktorá sa nachádza v okne Ľudia v ľavom hornom rohu.

Obr. 13 Účastníci kurzu

 

Obr. 13 Účastníci kurzu

 

Na ďalšom obrázku vidíme zoznam účastníkov kurzu spolu ich fotografiou (pokiaľ ju do kurzu vložili), s mestom bydliska a časom poslednej návštevy kurzu.


Obr. 14 Jednotliví účastníci kurzu

 

Obr. 14 Jednotliví účastníci kurzu