Ďalšie možnosti v kurze

Poslanie správy účastníkovi kurzu alebo tútorovi

Jedným zo spôsobov neverejnej komunikácie medzi tútorom a študentmi, ako aj medzi študentmi toho istého kurzu, je posielanie správ. Keď chceme poslať správu účastníkovi kurzu, vyhľadáme ho v zozname účastníkov a klikneme na jeho meno. Zobrazí sa nám jeho osobný profil, v ktorom je okrem údajov zobrazenia údajov o ňom i možnosť poslať správu (tlačidlo Pošli správu).

Obr. 15 Profil účastníka s možnosťou poslať správu

Obr. 15 Profil účastníka s možnosťou poslať správu