Ďalšie možnosti v kurze

Práca s kalendárom

Na hlavnej stránke po prihlásení, ako aj v každom kurze sa na pravej strane nachádzajú okná Nadchádzajúce udalosti a Kalendár. Tieto nástroje slúžia na pripomenutie dôležitých informácií tykajúcich sa štúdia. Jednotlivé druhy udalosti sú farebne odlíšené.

Obr. 16

Kliknutím na farebne vyznačené pole sa nám zobrazí udalosť, prislúchajúca dátumu

Obr. 17