3. Prečo je biodiverzita dôležitá?

Druhy a ekosystémy našej planéty poskytujú celú škálu rôznych a pre ľudskú spoločnosť nevyhnutných "tovarov a služieb." Mnohé druhy hmyzu, vtákov a netopierov sú napr. užitočné tým, že opeľujú kvitnúce druhy rastlín a poľnohospodárske plodiny. Zelené rastliny "likvidujú" z atmosféry CO2 a naopak do prostredia uvoľňujú kyslík. Lesy sú osobitne dôležitými "skladiskami" CO2 a majú tým nezastupiteľnú úlohu pri znižovaní dopadu globálnych klimatických zmien na spoločnosť. Niektoré druhy baktérií sú schopné konvertovať atmosferický dusík na zlúčeniny dusíka, ktoré sú rastliny schopné využiť ako hnojivo. Mokradné spoločenstvá majú napr. vlastnosť absorbovať v sebe nadbytočnú vlahu (princíp špongie) a tým znižovať nebezpečenstvo vzniku záplav ako aj schopnosť účinne čistiť toky filtráciou sedimentov a znečisťujúcich látok, ktoré so sebou voda prináša.

 

Mnohé tovary prichádzajú na spotrebiteľský trh vo forme potravín, medikamentov, vlákien a rôznych palív. Z celkového počtu 150 najčastejšie predpisovaných liekov v USA, 118 pôvodne pochádza z rôznych druhov rastlín, húb a iných organizmov. Liek cyclosporin ,ktorý potláča prirodzené reakcie imunitného systému, je odvodený z relatívne nenápadného druhu huby rastúcej v Nórsku. Faktom však ostáva, že drvivá väčšina rastlinných druhov, húb a mikroorganizmov stále len čaká na využitie ich prirodzených vlastností v medicíne. Čas sa však nezadržateľne kráti, pretože so zánikom mnohých foriem života zaniká aj možnosť ich podrobného preskúmania. Divo rastúci príbuzní hlavných poľnohospodárskych plodín sú napr. významnou zásobárňou pôvodných génov, ktoré sú dôležité z hľadiska zabezpečenia "flexibilnosti" a odolnosti poľnohospodárskych plodín vo vzťahu k meniacim sa podmienkam prostredia (klimatické zmeny) a výskytu škodcov a chorôb.


popis


Obr. 2. Z druhov rodu Digitalis sa vyrába známy liek na srdce. Súčasne tieto rastliny majú aj nezanedbateľnú estetickú funkciu. (Na obr. Náprstník veľkokvetý - Digitalis grandiflora)

Bonusom biodiverzity navyše je nami niektorými možno automaticky ponímaná pestrosť a farebnosť života okolo nás a možnosť uniknúť z reality veľkomesta a civilizácie do prírody. Pre mnohých z nás je nezabudnuteľným zážitkom pozorovať zriedkavé a ohrozené druhy vtákov pri ich hniezdení a párení, pozorovať veľryby pri ich sťahovaní naprieč oceánmi alebo objavovať človekom zatiaľ nedotknuté kúty Zeme v celej ich nádhere a rozmanitosti druhov. V celom kolobehu života majú všetky živé organizmy našej planéty rovnaké právo na vlastnú existenciu ako je prisudzovaná človeku, a to bez ohľadu na ich súčasné alebo budúce využitie človekom.