5. Ktorý kút sveta je najviac ohrozený stratou biodiverzity?

Podľa údajov zozbieraných organizáciou "World Resources Institute" percento živočíšnych druhov ohrozených zánikom je v regiónoch mierneho a tropického pásma približne rovnaké (2-10 %), zatiaľ čo percento ohrozených druhov rastlín je vyššie v krajinách mierneho pásma. Jedným z možných dôvodov môže byť vyššia úroveň poznania týchto druhov (rozsiahlejší výskum) a intenzívnejšie snahy ochrancov prírody o ich záchranu. Predpokladá sa, že celkový počet ohrozených druhov rastlín a živočíchov v tropických oblastiach sa v blízkej budúcnosti podstatne zvýši a to s ohľadom na ich komplexnejší výskum.