8. Môže spoločnosť existovať aj po zániku biodiverzity?

Väčšina firiem v priebehu výroby ich produktov využíva prírodné zdroje a materiály ako sú napr. papier, potraviny, liečivá na báze prírodných produktov, čistá voda a pod. Existencia týchto zdrojov a produkcia prírodných materiálov a surovín je založená na komplexe vzájomných interakcií medzi širokou škálou rôznych druhov rastlín a živočíchov. Včely a ostatné druhy hmyzu sú napr. potrebné na opeľovanie mnohých druhov komerčne pestovaných poľnohospodárskych plodín a mnohých druhov drevín pričom sami závisia od bližšie neurčeného počtu rastlinných a živočíšnych druhov v ich nárokoch na životný priestor a zdroj potravy. Na súčasnej úrovni poznania je nemožné nahradiť prírodné ekosystémy ekosystémami "umelými" tvorenými len niekoľkými druhmi ale poskytujúcimi rovnaký "rozsah služieb" ako ekosystémy pôvodné.

 

Biodiverzita má význam aj v tom, že napomáha udržiavať stabilitu a kvalitu prostredia v ktorom firmy a výrobcovia operujú a preto je jej ochrana vnímaná nielen vedcami ale aj odborníkmi na ekonomiku ako kľúčový faktor ekonomickej stability jednotlivých krajín. V krátkodobom hľadisku stav biodiverzity ovplyvňuje úspešnosť firiem prostredníctvom vytvárania stabilných operačných podmienok. Mokrade, ktoré sú domovom mnohých druhov rastlín a živočíchov, napr. fungujú ako prirodzený odvodňovací systém, ktorý je schopný úspešne minimalizovať nebezpečenstvo vzniku záplav a prispievať tým nielen k ochrane okolitých pozemkov ale aj miestnej infraštruktúry.