9. Vplyv výrobných a obchodných aktivít na biodiverzitu - áno alebo nie?

Neexistuje firma alebo podnik, ktoré by v priebehu tvorby ich produktu nemali vplyv na stav biodiverzity a to jednoducho preto, že všetky využívajú prírodné zdroje, aj keď rôzneho charakteru, produkujú vlastné produkty alebo spotrebúvajú produkty iných, vlastnia alebo obhospodarujú územia alebo sa zaoberajú aktivitami a činnosťami, ktoré majú priamy alebo nepriamy dopad na rastlinnú a živočíšnu ríšu.

Uvedieme si však priateľov a nepriateľov biodiverzity.