9. Vplyv výrobných a obchodných aktivít na biodiverzitu - áno alebo nie?

9.3. Príklad

Na "čiernej" listine nežiadúcich drevín USA sa predpokladáme, že asi právom, vyskytol aj agát (Robinia pseudoacacia L.), druh vcelku bežne rastúci aj na Slovensku. Ako k tomu celému došlo?

Pôvodne bol agát v USA masovo vysádzaný pre jeho schopnosť viazať v pôde dusík, pre jeho popularitu medzi včelami a pre drevo, ktoré sa využívalo na ploty, koly do viníc a pod.

Agát je pôvodnou drevinou juhovýchodnej časti USA a južnej časti Apalačských vrchov. Z domovských oblastí sa táto drevina vysádzaním postupne rozšírila do ďalších regiónov USA, kde v priebehu rokov zdomácnela. Agát sa postupne rozšíril aj do niektorých častí Európy, kde bol úmyselne introdukovaný. V čom je problém?

Agát je veľmi expanzívna drevina, ktorá sa ľahko šíri a preniká do porastov pôvodných lesov. Vďaka svojej schopnosti obohacovať pôdu dusíkom má prítomnosť agáta na stanovišti nie práve najpozitívnejší vplyv na diverzitu pôvodnej druhovej skladby bylín. Práve naopak. Výsledkom prítomnosti agáta je podstatná zmena charakteru bylinnej vegetácie.

V USA táto drevina predstavuje vážnu hrozbu pre pôvodnú vegetáciu prérií, dubových lesostepí a iných rastlinných spoločenstiev.